TikTok krijgt AVG-boete van 750.000 euro voor Engelstalige privacyverklaring

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft een boete van 750.000 euro opgelegd aan TikTok. De app zou de privateness van Nederlandse gebruikers hebben geschonden door de privacyverklaring alleen in het Engels aan te bieden.

Het gaat om een boete voor de Amerikaanse TikTok-tak, die weer onderdeel is van het Chinese language moederbedrijf ByteDance. Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens schendt de app de AVG in ieder geval sinds de inwerkingtreding van de rainy. “De AP stelt huge dat TikTok Inc. haar privacybeleid aan Nederlandse gebruikers heeft verstrekt in uitsluitend de Engelse taal”, schrijft de privacytoezichthouder in het boetebesluit.

De privacytoezichthouder begon in mei vorig jaar een onderzoek naar TikTok. De AP wilde weten welke persoonsgegevens de app verzamelt en verwerkt. In het boetebesluit beschrijft de AP dan ook verschillende conclusies over dataverzameling, maar die lijkt in lijn te zijn met de privacywet. Het used to be destijds niet bekend of de AP naar een specifieke overtreding zocht.

TikTok is niet transparant over het verzamelen van gebruikersdata, zegt de AP. Dat heeft te maken met hoe ‘transparantie’ moet worden gedefinieerd. In de AVG staat dat verwerkingen op ‘begrijpelijke vorm’ en in ‘duidelijke en eenvoudige taal’ moeten worden uitgelegd aan gebruikers. De AP wijst erop dat ‘een substantieel deel’ van de Nederlandse gebruikers jonger is dan 16 jaar. “Deze jonge doelgroep brengt een further verantwoordelijkheid mee waar het gaat om het gebruik van duidelijke en eenvoudige taal in alle communicatie”, schrijft de toezichthouder. TikTok had kunnen weten dat die jonge gebruikers Engels niet goed genoeg zouden snappen om te begrijpen waarmee ze precies akkoord gingen. Daarmee overtreedt de app artikel 12 van de AVG. Dat is de enige grond waarop TikTok de boete krijgt.

De boete valt binnen de derde categorie van de AP’s boetebeleidsregels. 750.000 euro is daarbij de maximale boete. De toezichthouder keek bij het vaststellen van de boete met title naar het feit dat kinderen werden getroffen, die de AP een ‘kwetsbare groep personen’ noemt. “Dit maakt de overtreding further ernstig”, aldus de toezichthouder. Ook de duur van de overtreding, namelijk sinds 25 mei 2021 tot aan nu, maakt de overtreding ‘aanzienlijk’.

De AP vroeg in oktober 2021 commentaar bij het bedrijf. TikTok ontkende de beschuldigingen niet, maar concludeerde dat de AP niet bevoegd used to be om op te treden tegen het bedrijf omdat het Europese kantoor in Ierland is gevestigd. Het bedrijf wijst er ook op dat verschillende functies zijn aangepast of verwijderd voor gebruikers onder de 16 jaar. Zo worden dergelijke accounts sinds januari 2021 standaard op privé gezet en zijn functies zoals Duet en Sew niet meer voor chicken beschikbaar. Pas vanaf 29 juli van dit jaar wordt het privacybeleid ook in het Nederlands aangeboden.

Het bedrag van 750.000 euro is de op een na hoogste boete die de AP tot nu toe in Nederland uitdeelde. De tot nu toe hoogste boete used to be voor het Bureau Krediet Registratie, dat 830.000 moest betalen voor het vragen van geld voor inzage in dossiers.